Trang nhất

Định vị GPS trong đo đạc vị trí các công trình hạ tầng và trắc địa

Định vị GPS trong đo đạc vị trí các công trình hạ tầng và trắc địa

Định vị GPS

Địa lý (GIS) trong thu thập, cập nhật và quản lý dữ liệu cơ sở hạ tầng

Nga khóa chức năng quân sự của các trạm GPS Mỹ

Nga khóa chức năng quân sự của các trạm GPS Mỹ

Moscow đã bắt đầu chặn chức năng quân sự của các trạm Hệ thống Định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ đặt trên lãnh thổ Nga, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin xác nhận hôm 1/6.

ssdf
vb
gh