Trang nhất

Định vị GPS trong đo đạc vị trí các công trình hạ tầng và trắc địa

Định vị GPS trong đo đạc vị trí các công trình hạ tầng và trắc địa

Định vị GPS

Địa lý (GIS) trong thu thập, cập nhật và quản lý dữ liệu cơ sở hạ tầng

ĐÔI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS

ĐÔI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS

Nhắc đến hệ thống định vị toàn cầu thì đa số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến GPS . Vậy GPS là gì? Tại sao nó lại được dùng phổ biến như thế?

ssdf
vb
gh