TIN hot

TCVN 9398:2012 - Công tác trắc địa xây dựng công trình - Yêu cầu chung

Ngày đăng: 30/03/2020 - Lượt xem : 474

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn và trắc địa công trình để cung cấp các dữ liệu chuẩn xác dùng trong thiết kế và thi công xây lắp, kiểm định, giám sát chất lượng các công trình xây dựng.

Các phím chức năng trên máy đinh vị vệ tinh Garmin 78,78s

Ngày đăng: 27/03/2019 - Lượt xem : 523

Các phím chức năng trên máy đinh vị vệ tinh Garmin 78,78s 

ssdf
vb
gh